geschiedenis

Het Germaans Joelfeest

Bommelsfeesten

De Bommelsfeesten zijn de springlevende voortzetting van een volksgebruik waarvan we sporen terugvinden tot in het jaar 1359 !

Lang daarvoor nog vierden onze voorouders elk jaar een heidens feest: Het Germaans Joelfeest.

Op de avond van de dertiende dag na de winterzonnewende, op zogenaamde Dertienavond, werd in vrienden- en familiekring feest gevierd.
Tijdens dat feest werd bepaald wie van het gezelschap de koning en wie de zot zou zijn.

Op Zotte Maandag kregen alle mensen die op Dertienavond de zot hadden moeten spelen, de gelegenheid om weerwraak te nemen. Ze liepen “verkeert ofte vermomd” rond en konden zo op hun beurt buren en familie hun vet geven. “Bommel lopen” betekent trouwens gemaskerd rondlopen. Vandaar: de Bommelsfeesten.

Geschiedenis

In 1949 besloot de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) op voorstel van haar secretaris Ephrem Delmotte (1905- 1997), de hier en daar verspreide bommels in een enkele optocht te bundelen.

Hij gaf aan de Zotte Maandag een nieuw leven en een nieuwe geest.
De stoet gaat nu jaarlijks uit op zaterdagavond na Driekoningen.
Hierdoor kunnen folkloristische verenigingen van buiten Ronse, en zelfs uit het buitenland deelnemen.


Op zaterdagmorgen brengt het Koningspaar een bezoek aan de Zottenmuur in de Oude Vesten waar zij hun naamplaatje aanbrengen. Vandaar vertrekt het Koningspaar, vergezeld van de groeperingen, in stoetformatie naar het standbeeld van de nar aan het station. Na een hulde aan het bommelsbeeld op het Churchillplein, begeeft het paar zich naar de Grote Markt, waar het van de burgemeester de sleutels van de stad overhandigd krijgt.
Duizenden bommels vergezeld door honderden komisch uitgedoste muzikanten cirkelen op zaterdagavond door de mooi verlichte straten van het centrum. Je ontdekt er de meest uiteenlopende genres van kostuums van alle landen en tijden.

De mooi versierde wagen van de Koning en de Koningin opent als één van de eerste wagens de lange Avondstoet. De apotheose heeft plaats op het podium ter hoogte van de obelisk op de grote markt. Het koningspaar spreekt er hun onderdanen toe.

Een mooi vuurwerk sluit het officieel gedeelte af. Maar het feest is nog niet gedaan... De voornaamste gebeurtenis komt dichterbij: de inname van de textielstad door de “bonmoss”. Het feesten stopt pas op Zotte Maandag in de nacht van maandag op dinsdag, zoals het in het verleden ook het geval was.